Hvordan undgår man at blive smittet med malaria?

Malaria er en af verdens mest udbredte infektionssygdomme med risiko for smitte i omkring 91 lande i verden. 40 % (ca. 3,2 milliarder) af verdens befolkning bor i disse områder, derudover rejser mange turister også til disse områder. WHO’s tal viser, at der i 2015 var omkring 212 millioner malariatilfælde i verden, som medførte ca. 429.000 dødsfald. Ud af dette antal smittede er det ca. 10.000 til 30.000 rejsende fra hele verden, som bliver smittet med malaria. For eksempel blev der i Danmark i 2016 importeret omkring 100 malariatilfælde. Med den store forekomst af malaria er smitterisikoen stor ved rejser til bestemte områder i verden, hvorfor det er vigtigt at have styr på, hvordan man undgår at blive smittet med malaria. Overordnet kan man undgå at blive smittet på følgende to måder:

  1. Ved at undgå at blive stukket af en myg.
  2. Ved at tage malariapiller.

Klik her for at blive klogere på sygdommen malaria.

Undgå smitte ved at undgå myggestik

Undgåelse af myggestik nedsætter risikoen for smitte med malaria meget, da sygdommen overføres via myg. Man kan undgå og mindske risikoen for myggestik ved at tildække huden med sokker, langærmede trøjer og lange bukser. Derudover kan man anvende myggespray på huden og sove under myggenet, der er imprægneret med insektgift, som slår myggene ihjel. Det er særlig vigtigt, at man beskytter sig mod myggene fra solnedgang til solopgang, da malariamyggene er mest aktive i dette tidsrum. Myggesprayen bør anvendes hver 4.-6. Time. Myggenet bør hænges ned fra loftet og stikkes under madrassen for at være helt tæt. Derudover bør man ikke sove op af nettet, da myggene kan stikke igennem det. Om dagen anbefales det, at man ruller sit myggenet op, så myggene ikke kan komme ind og gemme sig i det, mens man ikke er der.

Undgå smitte ved at anvende malariapiller

I områder med særlig høj malariarisiko er det ikke nok med myggespray og –net, hvorfor det i disse områder anbefales, at man udover dette også tager malariapiller. Disse piller kan slå malariaparasitterne ihjel, når de kommer ind i kroppen ved smitte.

Klik her for at se et kort, som giver overblik over områder med risiko for malaria.

Der findes forskellige former for malariapiller, hvor det mest effektive er Malarone®, som består af de to stoffer atovaquon og proguanil. Disse to stoffer har en supplerende effekt på hinanden og giver derved en god beskyttelse mod malaria. Ved Malarone® skal man tage en pille dagligt fra en dag før ankomsten til malariarisikoområdet derefter hver dag under sit ophold og så syv dage efter hjemkomst fra sin rejse. Det anbefales, at man tager pillerne sammen med et måltid for at mindske risikoen for de hyppige bivirkninger som kvalme og hovedpine. Andre bivirkninger er feber, svimmelhed, hudslæt og mærkelige drømme. De mærkelige drømme er også en relativ hyppig bivirkning, og hvis de opleves for slemme, kan det anbefales, at man tager pillerne om morgenen i stedet for om aftenen - bare man har det samme tidsinterval imellem hver pille. Det er vigtigt at bemærke, at der skal en individuel vurdering til, om man skal tage malariapiller eller ej, og hvilket præparat man skal anvende. Denne vurdering kan man få på apoteket.

Book din tid på apoteket her.

Husk nødbehandlingen af malaria til nogle rejsemål

Til nogle rejsemål er daglig malariapiller ikke nødvendigt, da smitterisikoen ikke er stor nok. Den er dog så stor at man udover myggespray- og net anbefales at medbringe en såkaldt ”nødpakke”. Dette gælder særligt i en række områder i Sydøstasien og i Caribien, Syd- og Mellemamerika. Nødpakken består af malariapiller, der kan slå malariaparasitten ihjel, hvis man er blevet smittet. På apoteket kan du få ydereligere information og vejledning omkring denne ”nødpakke”.

Book din tid på apoteket her.

Er det muligt at blive vaccineret mod malaria?

Det er endnu ikke muligt at blive vaccineret mod malaria. Dog arbejdes der på at udvikle en vaccine. Indtil videre er der en vaccine i spil, der allerede har været afprøvet og testet i afrikanske lande, men den mangler stadig nogle godkendelser og tests, før den kan anvendes og anbefales til rejsende.

Vær særlig opmærksom på beskyttende malariaforebyggelse af gravide og børn

Eftersom gravide og børn oftest udvikler et alvorligere sygdomsforløb, når de smittes med malaria, end andre, er det ekstra vigtigt, at de er beskyttet korrekt og godt. Spædbørn kan beskyttes effektivt mod myggestik ved at anvende imprægneret myggenet over deres seng, barnevogn, vugge mv.. Børn kan også anvende myggespray, men man skal være klar over, at børn absorberer meget af det påsmurte myggespray, fordi de har en stor kropsoverflade i forhold til, hvad deres kropsvægt er. Man bør dog ikke anvende myggespray til børn under tre år gamle, før man har snakket med en læge omkring det. Som angivet er gravide rejsende også i øget risiko ved malaria. Derfor anbefales det generelt ikke, at gravide rejser til områder, hvor der er malariarisiko. Udover det mere alvorligere malariasygdomsforløb hos gravide, findes der også færre forebyggende malariapiller, som gravide må anvende, hvorfor de er sværere at beskytte. Rent faktisk er malariapillerne Lariam® det eneste præparat, der er godkendt til brug af gravide under hele graviditeten. Man skal dog være klar over, at der er resistens mod Lariam® i nogle områder samtidig med, at Lariam® kan have alvorlige psykiske bivirkninger. Lariam® kan ikke gives ved en rejsekonsultation på apoteket.

LINK: Klik her for at læse mere omkring malaria og graviditet.

Hvor og hvornår skal man være mest opmærksom på at beskytte sig mod malaria?

Eftersom malaria skyldes smitte fra myg, skal man være særlig opmærksom i områder og på tidspunkter, hvor myggene lever og er aktive. For eksempel gælder det, at i lande med malaria er smitterisikoen størst i de lave landniveauer, hvor temperaturen er højere end oppe i højden, hvor den kolde temperatur gør, at der lever færre myg der. Malariamyggene er også mest aktive i tidsrummet fra solnedgang til solopgang. Derudover kan myggene også godt leve indendørs og gemmer sig tit under sengen og i skabe og møbler. Man kan forsøge at gøre et lokale myggefrit ved at have myggenet i vinduerne og holde døre og vinduer lukket, når det bliver mørkt, da myg tiltrækkes af lys. Modsat trives de dårligt i storbyer, hvorfor smitterisikoen er lav der. Myg trives også dårligt i rum med air condition, hvorfor man antager, at det ikke er nødvendigt at sove med myggenet i sådanne lokaler.

Hvor farligt er det, at blive smittet med malaria?

Malaria findes overordnet i to former: En godartet malaria og en ondartet malaria. Hvilken malariaform, man udvikler, afhænger af, hvilken malariaparasittype, man bliver stukket af.

Klik her for at blive klogere på de forskellige malariatyper.

Hvis der ikke opstartes hurtig og korrekt behandling kan malaria være meget farligt og have et dødeligt udfald, hvorfor det er vigtigt at reagere hurtigt, hvis man har uforklarlig feber på eller efter en rejse til et malariarisikofyldt område.

LINK: Læs mere her omkring farligheden af malaria.

Kan man blive behandlet, hvis man alligevel bliver smittet med malaria?

I princippet kan alle former for malaria blive behandlet. Dog er der forskel på, hvordan behandling skal være afhængig af, hvilken malariaparasit man er blevet smittet med. For al behandling gælder det, at man skal opstarte behandlingen hurtigst muligt for at have den bedste prognose.

Klik her for at læse mere omkring behandlingen af malaria efter smitte.

Hvilke overvejelser bør jeg gøre mig, før jeg anvender malariaprofylakse?

Man skal være klar over, at ingen former for malariaprofylakse (malariaforebyggelse) er 100 % beskyttende. Samtidig er ingen af malariapillerne uden bivirkninger. Derfor er det vigtigt, at man får den korrekte vejledning og hjælp til at vurdere ens smitterisiko på sin rejse ud fra rejsemål, -længde og –type og sætter denne risiko op imod bivirkningerne ved malariapiller og ud fra dette vurderer, om forebyggende behandling er nødvendigt og hvis ja hvilken.

Spar 50%

Medlemmer af Sygeforsikring Danmark kan spare 50% på rejsevaccinationer.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg vide hvilke vacciner jeg skal have inden jeg bestiller tid?

Nej. Ved konsultationen gennemgår apotekets personale dine rejseplaner, dit ønske om beskyttelse, eventuelle tidligere vaccinationer, samt forhold, der kunne betyde, at du er i øget risiko (sygdomme mv.). På baggrund af dette lægger apotekets personale et personligt vaccinationsprogram til dig.

Bliver jeg vaccineret ved første konsultation?

Ja. Husk dog på at nogle vacciner skal gives over flere omgange over en periode på uger eller måneder for at give en optimal beskyttelse.

Har I alle vacciner på lager?

Ja, i udgangspunktet har apoteket alle vacciner på lager. Dog har apoteket ikke vaccine mod tuberkulose på lager, ligesom der tages forbehold for at vacciner kan være i restordre fra producenten.

Kan I se hvilke vacciner jeg har fået tidligere?

Apoteket kan se alle tidligere vacciner, som er givet på apoteket. Det er i udgangspunktet ikke lovligt for apoteker eller læger at se journaler fra andre klinikker. Er du blevet vaccineret i en anden klinik eller hos egen læge har apoteket derfor ikke adgang til disse journaler. Medbring derfor det gule vaccinationskort. Har du ikke det kan du prøve at logge ind med NemID på www.fmk-online.dk. Det er dog langt fra alle klinikker der historisk har uploadet information her.

Hvad koster det at blive vaccineret?

Rejsevaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Klik for at se vaccinationspriser