Hvorhenne i verden er der risiko for smitte med malaria?

Malaria forårsages af parasitten Plasmodium, som der findes forskellige typer af. Parasitten Plasmodium overføres fra mennesker via myggestik, hvorefter parasitten lever i menneskers røde blodlegemer, hvor de formerer sig og forårsager sygdommen malaria.

Hvor i verden er der risiko for smitte med malaria?

Risikoen for smitte med malaria findes kun i områder, hvor myggearten Anopheles lever, da det kun er denne myg, som overfører malaria til mennesker. Denne myggeart lever særligt i tropiske områder med meget fugt og varme, hvorfor smitterisikoen for malaria er i disse områder. Det gælder for områder som f.eks.:

  • Sydamerika
  • Afrika
  • Mellemøsten
  • Sydøstasien

Dog er malaria mest udbredt og har størst smitterisiko i Afrika syd for Sahara. Grundet malariarisikoens udbredelse skal rejsende til Afrika syd for Sahara, Sydøstasien og dele af Syd- og Mellemamerika være meget opmærksomme på malaria, da det er en af de mest smittefarlige sygdomme i disse områder. Generelt gælder det, at jo længere tid, at man opholder sig i et område med risiko for malaria, desto større er risikoen for at blive smittet med malaria.

Er der forskel på, hvor i verden de forskellige malariatyper findes?

Malaria er en infektion, som er forårsaget af en parasit kaldt Plasmodium. Der findes fem forskellige typer af Plasmodium-parasitten, der kan forårsage sygdom hos mennesker. Det er følgende fem:

  1. Plasmodium vivax
  2. Plasmodium ovale
  3. Plasmodium malariae
  4. Plasmodium falciparum
  5. Plasmodium knowlesi

De forskellige Plasmodium-typer har forskellige hyppigheder rundt omkring i verden. Generelt er Plasmodium falciparum og Plasmodium vivax årsag til flest malariatilfælde i verden. Plasmodium-typen falciparum findes dog hyppigst i Afrika særligt syd for Sahara. Derudover har Plasmodium falciparum også høj forekomst i nogle områder i Asien. Typen Plasmodium vivax er den hyppigste type i Asien, Latinamerika og Mellemamerika, men ses dog sjældent i Vestafrika. Plasmodium-typerne Plasmodium vivax og Plasmodium malariae ses også i Afrika, men dog langt sjældnere end Plasmodium falciparum, hvorfor Plasmodium malariae også meget sjældent importeres til Danmark. Både Plasmodium ovale og Plasmodium knowlesi ses generelt ret sjældent, men Plasmodium ovale er hyppigst i Vestafrika, og Plasmodium knowlesi er hyppigst i Sydøstasien særligt på Borneo.

Bliv klogere på malaria, klik her.

Hvor mange smittes årligt af malaria?

På verdensplan bliver flere hundrede millioner mennesker årligt smittet med malaria, hvor omkring en halv million af de smittede dør af malaria. Omkring 90 % af disse dødsfald finder sted i Afrika, og størstedelen af dødsfaldene ses hos børn under 5 år. Antallet af smittede med malaria er igennem de seneste mange år faldet drastisk, hvilket bl.a. skyldes anvendelse af myggenet, som er imprægneret med myggeforebyggende spray. I Danmark og resten af Europa skyldes størstedelen af malariatilfældene primært import fra udlandet, hvor f.eks. indvandrere kommer hjem efter at have besøgt familie og venner i deres hjemland. I Danmark ses der årligt omkring 100 malariatilfælde, hvor omkring 80 % af malariatilfældene ses hos rejsende, der har opholdt sig i Afrika syd for Sahara og de er primært forårsaget af malariatypen Plasmodium falciparum. Næsten ingen af malariatilfældene i Danmark har dødelig udgang.

Hvor kan jeg danne mig et overblik over udbredelsen af malaria?

På Sikker Vaccinations hjemmeside kan man finde et verdenskort med oversigt over smitterisikoen for malaria i verden. Smitterisikoen inddeles på kortet i lav, mellem og høj, som blandt andet afgør, hvordan man skal beskytte sig mod malaria på sin rejse.

Kort med oversigt over malariarisiko på Sikker Vaccinations hjemmeside.

Hvem skal være særlig opmærksom på smitterisikoen i områder med malaria?

For både gravide og børn gælder det, at de skal være ekstra opmærksomme ved rejser til lande med forekomst af malaria, da de er særlig sårbare. Både gravide og børn har en tendens til at udvikle et langt alvorligere sygdomsforløb efter smitte med malaria end andre. For gravide gælder det blandt andet også, at de bliver stukket af myg langt oftere end ikke-gravide kvinder. Gravide skal også være særlig opmærksomme, da Plasmodium falciparum malaria kan risikere at føre til en for tidlig fødsel eller abort.

LINK: Klik her og læs mere omkring gravide og risikoen for smitte med malaria.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal opholde mig i et malariarisikofyldt område?

Hvis du skal rejse til et område med risiko for smitte med malaria anbefales det, at du beskytter dig alt efter, hvor høj smitterisikoen er. På apoteket kan du af uddannede og certificerede vaccinatører få råd og vejledning til, hvordan du beskytter dig bedst muligt.

Klik her for at booke tid til en samtale på dit nærmeste apotek.

Man kan beskytte sig selv mod malaria på forskellige måder. Man kan bl.a. anvende myggespray, myggenet og gå med lange ærmer og bukser, særligt når det bliver mørkt, da myggene bliver aktive ved mørkets frembrud. Derudover bør man også lukke vinduer og døre, når der bliver mørkt, for at holde myggene ude, da de bliver tiltrukket af lys. Hvis man skal opholde sig i områder med meget høj risiko for smitte med malaria anbefales det, at man tager malariapiller, da de giver den absolut bedste og sikreste beskyttelse.

Klik her for at læse mere omkring, hvordan man kan forebygge malaria.

Spar 50%

Medlemmer af Sygeforsikring Danmark kan spare 50% på rejsevaccinationer.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg vide hvilke vacciner jeg skal have inden jeg bestiller tid?

Nej. Ved konsultationen gennemgår apotekets personale dine rejseplaner, dit ønske om beskyttelse, eventuelle tidligere vaccinationer, samt forhold, der kunne betyde, at du er i øget risiko (sygdomme mv.). På baggrund af dette lægger apotekets personale et personligt vaccinationsprogram til dig.

Bliver jeg vaccineret ved første konsultation?

Ja. Husk dog på at nogle vacciner skal gives over flere omgange over en periode på uger eller måneder for at give en optimal beskyttelse.

Har I alle vacciner på lager?

Ja, i udgangspunktet har apoteket alle vacciner på lager. Dog har apoteket ikke vaccine mod tuberkulose på lager, ligesom der tages forbehold for at vacciner kan være i restordre fra producenten.

Kan I se hvilke vacciner jeg har fået tidligere?

Apoteket kan se alle tidligere vacciner, som er givet på apoteket. Det er i udgangspunktet ikke lovligt for apoteker eller læger at se journaler fra andre klinikker. Er du blevet vaccineret i en anden klinik eller hos egen læge har apoteket derfor ikke adgang til disse journaler. Medbring derfor det gule vaccinationskort. Har du ikke det kan du prøve at logge ind med NemID på www.fmk-online.dk. Det er dog langt fra alle klinikker der historisk har uploadet information her.

Hvad koster det at blive vaccineret?

Rejsevaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Klik for at se vaccinationspriser