Hvordan smitter difteri?

Difteri også kaldet strubehoste er en akut infektion typisk i de øvre dele af luftvejene som hals og svælg grundet smitte med difteribakterien Corynebacterium diphteriae. Bakterien danner et giftstof, som kan spredes rundt i hele kroppen med blodet og f.eks. forårsage sygdom i hjernen og hjertet. Bakterien smitter let mellem mennesker, hvorfor det er vigtigt at blive vaccineret mod difteri. Efter indførelsen af vaccination mod difteri i det danske børnevaccinationsprogram er antallet af tilfælde med difteri faldet i Danmark.

 

Hvordan får man difteri?

Difteri smitter ved det, som kaldes for dråbesmitte. Det vil sige, at difteri smitter ved, at dråber fra næsen eller andre dele af de øvre luftveje spredes fra en person, der er smittet med difteribakterien, til en anden. Dette kan for eksempel ske ved nys, hoste, drikke af samme flaske og i sjældnere tilfælde ved kontakt med spyt og sårsekreter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle, der er smittet med difteribakterien og som derved kan smitte andre, ikke altid har symptomer på difteri og faktisk virker raske. På den måde kan det være svært at vide, hvem der kan smitte en med difteri. Få tilfælde har vist, at kæledyr som katte og hunde, der virker raske, faktisk godt kan smitte med en speciel form af difteribakterien. Fra man bliver smittet med difteri til, at man får symptomer på difteri, går der normalt 2-5 dage. Dette kaldes for inkubationstiden. Herefter kan man typisk smitte andre de næste to uger, i sjældne tilfælde op til 4 uger. Hvis man behandles med antibiotika, kan man typisk ikke længere smitte andre.

 

Hvor findes difteri?

Teoretisk set findes bakterien overalt i verden. Dog er det typisk i fattige og tætbefolkede lande, hvor alle ikke er blevet vaccineret mod difteri, at sygdommen primært smitter mellem mennesker. I Danmark ses sygdommen meget sjældent – det seneste tilfælde var i 1998. Den lave forekomst af difteri i Danmark kan til dels tilskrives vaccinationens indførelse i det danske børnevaccinationsprogram.

 

Kan man behandles for difteri?

Man kan blive behandlet for difteri. Det allervigtigste er, at behandling opstartes hurtigst muligt, da chancerne for helbredelse så er størst. Overordnet går behandlingen ud på, at man får antibiotika til at dræbe difteribakterien og antitoksin til at neutralisere giftstoffet (toksinet), som difteribakterien har dannet. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at fjerne belægninger i luftvejene, som difteribakterien er årsag til. Dette gøres for at mindske risikoen for kvælning.

 

Hvad kan man gøre for at undgå smitte med difteri?

Det bedste, som man kan gøre for at undgå smitte med difteri, er at blive vaccineret. Først og fremmest bør man være grundvaccineret mod difteri ved at have fuldført det danske børnevaccinationsprogram. Herefter skal man vaccineres hvert 10. år for stadig at være fuldt beskyttet. Vaccinationen mod difteri gives sammen med vaccinationen mod stivkrampe. Hvis man skal ud at rejse, er det særlig vigtigt, at man er fuldt beskyttet mod difteri.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *