1. Dato aftales

Dato for influenzavaccinationsarrangementet aftales.

Influenzavaccinationer foregår i oktober måned hvert år. For at tilmelde apoteket klik her.

2. Apoteket modtager materiale 4 uger før

Ca. en måned før vaccinationsarrangementet er programsat til modtager apoteket en pakke med informationsmateriale.

Informationsmaterialet består af

3. Arrangementet afholdes

Vaccinatøren møder ind på apoteket 15 min. før arrangementet begynder. Vaccinatøren behøver et lille bord, to stole og en skraldespand. Alt andet materiale medbringes af vaccinatøren.

Under hele arrangementet har en lokal praktiserende læge vagt, og er klar til at rykke ud, hvis dette skønnes nødvendigt.

Journalføring sker elektronisk via patientens CPR-nr. Patienten modtager informationsmateriale med dato for den udførte vaccination.