Der findes 3 typer influenza

Der overordnet tre typer af influenza: A, B og C. I de tilbagevendende influenzaepidemier ses influenza type A og B. Influenza type C menes kun at give milde symptomer og menes ikke at give epidemier.

Influenza A er underinddelt i subtyper på baggrund af to forskellige overflade-proteiner i en H-klasse (Hæmagglutinin) og N-klasse (Neuramidase), hvorved influenza kommer til at hedde fx H1N1. Der findes 17 underklasser af Hæmagglutinin og 10 underklasser af Neuramidase.  Derudover er der en yderligere stammeopdeling.

Influenza B underinddeles ikke i subtyper, men kun i stammer.
En specifik influenza-stamme navngives på følgende måde:

Fx A/California/7/2009 (H1N1)

I produktresumet på en influenzavaccination vil der være angivet hvilke influnza-stammer vaccinen er rettet imod.