Persondatapolitik af 8. Januar 2018.

Hos Practio ApS, Dampfærgevej 7, 2. sal, 2100 København Ø, CVR-nr.: 36392576 ("Practio" eller ”vi”/”vores”) er vi som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine de personlige oplysninger. Når du besøger vores hjemmesider (www.sikkervaccination.dk, www.practio.dk og www.practio.com), anvender de forskellige tjenester på hjemmesiderne eller bruger vores app Practio, behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

1. Indsamling og behandling af personlige oplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes i forbindelse med levering af de ydelser, vi tilbyder vores kunder. Du bliver altid informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De oplysninger, vi indsamler, er nærmere beskrevet nedenfor og kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger.

Vi indsamler kun med dit udtrykkelige samtykke helbredsoplysninger og kun til brug for sådanne sundhedsydelser, du bestiller via websiden eller har abonnement på. Vi videregiver, sælger eller på anden vis videreformidler ikke dine personlige oplysninger til tredjepart medmindre andet udtrykkeligt fremgår af vores Persondatapolitik.

1.1 Rejsevaccination

Når du bestiller en tid til rejsevaccination, overlader vi følgende oplysninger til det apotek, du har valgt til gennemførelse af vaccinationskonsultationen: navn, adresse, telefon, e-mail samt evt. oplysninger om rejsemål, rejseperiode, svar på risikospørgsmål og kommentarer afgivet ved tidsbestilling til rejsevaccinationskonsultation.

Vaccinatøren på apoteket indsamler på vores vegne yderligere oplysninger om dig, som vi er forpligtet til efter lovgivningen at opbevare: CPR-nummer, evt. værge, helbredsoplysninger (herunder tidligere givne vacciner, svar på diverse risikospørgsmål specifikt per rejsemål og kontraindikationer per vaccine). Evt. tidsbestilling til opfølgende behandling. Vi opbevarer disse oplysninger, så længe vi er forpligtet til dette efter sundhedslovgivningen.

Når vaccinationen er gennemført, er vi forpligtet til at videregive følgende oplysninger til Det Danske Vaccinationsregister: CPR -nummer, navn, adresse, telefon og e-mail, vacciner givet, tidspunkt for vacciner, navn på vaccinatør.

På anmodning fra kunden videregiver vi oplysninger til Sygeforsikringen Danmark, for at kunden kan opnå tilskud til behandlingen: CPR-nummer, navn, adresse, telefon og e-mail vacciner givet, tidspunkt for vacciner, pris for vacciner.

1.2 Influenzavaccination

I forbindelse med gennemførelse af influenzavaccinationskonsultation på apoteket indsamler vaccinatøren på vores vegne følgende oplysninger om dig, som vi er forpligtet til at opbevare: CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail og helbredsoplysninger (kontraindikationer). Vi opbevarer disse oplysninger, så længe vi er forpligtet til dette efter sundhedslovgivningen. Vaccinatørens behandling af oplysninger sker som databehandler for os.

Når vaccinationen er gennemført, er vi forpligtet til at videregive følgende oplysninger til Det Danske Vaccinationsregister: CPR -nummer, navn, adresse, telefon og e-mail, vacciner givet, tidspunkt for vacciner, navn på vaccinatør.

1.3 Practio

De oplysninger, du indtaster i Practio via app’en om længde af cyklus, p-pille eller minipille mærke, tidspunkt for indtagelse mv. gemmes kun i Practio. Vi indsamler og behandler alene disse oplysninger samt oplysninger om den konkrete brug af Practio i anonymiseret form.

Vi modtager ligeledes kun anonyme oplysninger fra Apple, herunder antal download og andre statiske informationer.

På hjemmesiderne www.practio.dk og www.practio.com kan du desuden tilmelde dig Practios abonnementservice. I den forbindelse bliver du foruden dit samtykke bedt om yderligere oplysninger, herunder om dit helbred. Vores indsamling og behandling af disse oplysninger er detaljeret beskrevet i vores Vilkår for tilmelding og brug af Practios abonnementservice

1.4 Nyhedsbreve

Vi bruger med dit samtykke din e-mail til fremsendelse af nyhedsbreve, markedsføring af vores produkter og ydelser, særlige tilbud samt sende invitationer, information mv. til events mv.

1.5 Behandling af kundehenvendelser

Hvis du som bruger kontakter os med spørgsmål eller en klage, behandler vi de oplysninger, vi modtager, til brug for håndtering af din henvendelse. Vi kan i den forbindelse have behov for at modtage yderligere oplysninger fra dig. Vi behandler alle oplysninger om dig fortroligt. Vi videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagens behandling og forhåndsgodkendt af dig, medmindre videregivelsen følger ved lov eller af anden retlig forpligtelse.

Oplysninger slettes, når det ikke længere er relevant for besvarelsen af en henvendelse, for behandlingen af en klage eller nødvendigt for fastlæggelsen af et retskrav. Længere opbevaring kan følge ved lov. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

2. Cookies

Vi anvender cookies og lignede teknologier på vores hjemmesider www.sikkervaccination.dk, www.practio.dk og www.practio.com.

2.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr, for eksempel computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden.

I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere ordentlig service på hjemmesiden. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indsamle de oplysninger, der er på din computer, eller sprede computervirus og andre skadelige programmer.

Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, så længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, såkaldte persistente/vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk. Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjeparts-cookies). Det kan være cookies med almindeligt indhold men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

2.2 Cookies på sikkervaccination.dk, practio.dk og practio.com

På sikkervaccination.dk, www.practio.dk og www.practio.com bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på sikkervaccination.dk:

2.3 Førsteparts-cookies

Sikkervaccination.dk sætter som førstepart sessions-cookies, der udløber, når du lukker browseren. De har til formål at:

  • Genkende dit it-udstyr.
  • Huske dit sprogvalg.
  • Registrere det tidsrum, du er på hjemmesiden.
  • Identificere dine http-forespørgsler, når du bevæger dig rundt på sikkervaccination.dk.

Vi sætter også som førstepart fire slags vedvarende (persistent) cookies, der lagres op til to år.

  • Hvor mange gange, du har besøgt hjemmesiden.
  • Hvor lang tid, du opholder sig på hjemmesiden.
  • Om du kommer til hjemmesiden via søgemaskine, søgeord eller link.
  • Om du er en ny eller tilbagevendende bruger af hjemmesiden.

Derudover benytter vi på Practio.dk, Practio.com og Sikkervaccination.dk tredjeparts-cookies, der registrerer:

Oversigt over førstepart-cookies, vi sætter på Practio.dk og Practio.com:

Navn Type Formål Varighed
pac Practio Adskille brugere fra hinanden Session
pic Practio Adskille brugere fra hinanden Session
pac Practio Kontrollerer om bruger benytter service/hjemmeside, efter bruger er præsenteret for cookie-information 10 år

Oversigt over tredjepart-cookies, vi sætter på Practio.dk og Practio.com:

Navn Udbyder Formål Varighed
AWSALB Amazon Web Services 7 dage
amplitude_idpractio.dk Amplitude (https://amplitude.com) Analyse og statistik 10 år
_ga Google Analytics Analyse og statistik 2 år
_gac_UA-86411826-1 Google Analytics Analyse og statistik 3 måneder
_gat Google Analytics Analyse og statistik 1 dage
_gid Google Analytics Analyse og statistik 1 dage
_hp2_id.2316758940 Heap (https://heapanalytics.com) Analyse og statistik 2 år
_hp2_ses_props.2316758940 Heap (https://heapanalytics.com) Analyse og statistik 1 time
_hp2_id.1473089703 Heap (https://heapanalytics.com) Analyse og statistik 1 år
_hp2_id.431500884 Heap (https://heapanalytics.com) Analyse og statistik 1 år
intercom-lou-tbe2cmis Intercom (https://www.intercom.com) Chat med kunder 1 år
intercom-session-tbe2cmis Intercom (https://www.intercom.com) Chat med kunder 7 dage
intercom-id-tbe2cmis Intercom (https://www.intercom.com) Chat med kunder 20 år
mp_0a2e02f1658786a4dd129ff579b7b4f1_mixpanel Mixpanel (https://mixpanel.com) Analyse og statistik 1 år
mp_mixpanel__c Mixpanel (https://mixpanel.com) Analyse og statistik 1 dage
mf_user Mouseflow (https://mouseflow.com) Videooptagelser af session med brugere 3 måneder
ajs_group_id Segment (https://segment.com) Analyse og statistik 1 år
ajs_user_id Segment (https://segment.com) Analyse og statistik 1 år
ajs_anonymous_id Segment (https://segment.com) Analyse og statistik 1 år

Oversigt over førstepart-cookies, vi sætter på Sikkervaccination.dk:

Navn Udbyder Formål Varighed
AWSELB Sessionscookie Adskille brugerne fra hinanden. Udløber når browseren lukkes.
PHPSESSID Sessionscookie Adskille brugerne fra hinanden. Udløber når browseren lukkes.

Oversigt over tredjepart-cookies, vi sætter på Sikkervaccination.dk:

Navn Udbyder Formål Varighed
__utma Persistent cookie Adskille brugerne fra hinanden. 2 år
__utmb Persistent cookie Adskille individuelle besøg på websitet fra hinanden. 30 min
__utmc Persistent cookie Adskille individuelle besøg på websitet fra hinanden. Udløber når browseren lukkes.
__utmt Persistent cookie Kontrollere frekvensen af kommunikationen med serveren. 10 min
__utmz Persistent cookie Holde styr på hvordan brugerne har navigeret hen til websitet 6 mdr
optimizelyBuckets Persistent cookie Holde styr på hvilken variation af sitet brugeren præsenteres for, samt sikre at denne variation er konsistent. 10 år
optimizelyEndUserId Persistent cookie Adskille brugerne fra hinanden. Indeholder en kombination af et timestamp og et tilfældigt tal. 10 år
optimizelyPendingLogEvents Persistent cookie Midlertidigt lager for data der repræsenterer brugerens handlinger på websiden. 15 sek.
optimizelySegments Persistent cookie Holde styr på data relateret til brugerens segmenter. Give mere præcis statistik ift. brugersegmenter. 10 år

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.

Hvis du bruger PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, kan du følge disse link alt efter, hvilken browser du bruger:

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

3. Beskyttelse og sletning

Vi har implementeret passende organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

Vi sletter personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder f.eks., at vi sletter eller anonymiserer personoplysninger, når der ikke længere er et formål med at behandle dem.

4. Adgang til dine personlige oplysninger mv.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo.practio@bechbruun.com eller +4572273002.

Du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger ved at rette henvendelse til:

Datatilsynet Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 33 19 32 00

5. Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på hello@practio.com. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Practio ApS Dampfærgevej 7, 2. sal 2100 København Ø Danmark

6. Links til andre websites mv.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre websites eller til integrerede sites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

Spar 50%

Medlemmer af Sygeforsikring Danmark kan spare 50% på rejsevaccinationer.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg vide hvilke vacciner jeg skal have inden jeg bestiller tid?

Nej. Ved konsultationen gennemgår apotekets personale dine rejseplaner, dit ønske om beskyttelse, eventuelle tidligere vaccinationer, samt forhold, der kunne betyde, at du er i øget risiko (sygdomme mv.). På baggrund af dette lægger apotekets personale et personligt vaccinationsprogram til dig.

Bliver jeg vaccineret ved første konsultation?

Ja. Husk dog på at nogle vacciner skal gives over flere omgange over en periode på uger eller måneder for at give en optimal beskyttelse.

Har I alle vacciner på lager?

Ja, i udgangspunktet har apoteket alle vacciner på lager. Dog har apoteket ikke vaccine mod tuberkulose på lager, ligesom der tages forbehold for at vacciner kan være i restordre fra producenten.

Kan I se hvilke vacciner jeg har fået tidligere?

Apoteket kan se alle tidligere vacciner, som er givet på apoteket. Det er i udgangspunktet ikke lovligt for apoteker eller læger at se journaler fra andre klinikker. Er du blevet vaccineret i en anden klinik eller hos egen læge har apoteket derfor ikke adgang til disse journaler. Medbring derfor det gule vaccinationskort. Har du ikke det kan du prøve at logge ind med NemID på www.fmk-online.dk. Det er dog langt fra alle klinikker der historisk har uploadet information her.

Hvad koster det at blive vaccineret?

Rejsevaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Klik for at se vaccinationspriser