Persondatapolitik

af 1. november 2016

Hos Practio ApS, Kompagnistræde 21, 1. Th., 1208 København K, CVR-nr.: 36392576 ("Practio" eller "vi"/"vores") er vi som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine de personlige oplysninger. Når du besøger vores hjemmeside, anvender de forskelige tjenester på hjemmesiden eller bruger vores app Practio, behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

1. Indsamling og behandling af personlige oplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes i forbindelse med levering af de ydelser, vi tilbyder vores kunder. Du bliver altid informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De oplysninger, vi indsamler, er nærmere beskrevet nedenfor og kan for eksempel omfatte dit navn, din e‑mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger. Vi indsamler kun med dit udtrykkelige samtykke helbredsoplysninger og kun til brug for sådanne sundhedsydelser, du bestiller via websiden eller har abonnement på. Vi videregiver, sælger eller på anden vis videreformidler ikke dine personlige oplysninger til tredje part med mindre andet udtrykkeligt fremgår af vores Persondatapolitik.
1.1 Rejsevaccination
Når du bestiller en tid til rejsevaccination, overlader vi følgende oplysninger til det apotek, du har valgt til gennemførelse af vaccinationskonsultationen: navn, adresse, telefon, e‑mail samt evt. oplysninger om rejsemål, rejseperiode, svar på risikospørgsmål og kommentarer afgivet ved tidsbestilling til rejsevaccinationskonsultation. Vaccinatøren på apoteket indsamler på vores vegne yderligere oplysninger om dig, som vi er forpligtet til efter lovgivningen at opbevare: CPR‑nummer, evt. værge, helbredsoplysninger (herunder tidligere givne vacciner, svar på diverse risikospørgsmål specifikt per rejsemål og kontraindikationer per vaccine). Evt. tidsbestilling til opfølgende behandling. Vi opbevarer disse oplysninger så længe vi er forpligtet til dette efter sundhedslovgivningen. Når vaccinationen er gennemført er vi forpligtet til at videregive følgende oplysninger til Det Danske Vaccinationsregister: CPR‑nummer, navn, adresse, telefon og e‑mail, vacciner givet, tidspunkt for vacciner, navn på vaccinatør. På anmodning fra kunden videregiver vi oplysninger til Sygeforsikringen Danmark for at kunden kan opnå tilskud til behandlingen: CPR‑nummer, navn, adresse, telefon og e‑mail vacciner givet, tidspunkt for vacciner, pris for vacciner.
1.2 Influenzavaccination
I forbindelse med gennemførelse af influenzavaccinations konsultation på apoteket indsamler vaccinatøren på vores vegne følgende oplysninger om dig, som vi er forpligtet til at opbevare: CPR‑nummer, navn, adresse, telefonnummer, email og helbredsoplysninger (kontraindikationer). Vi opbevarer disse oplysninger så længe vi er forpligtet til dette efter sundhedslovgivningen. Vaccinatørens behandling af oplysninger sker som databehandler for os. Når vaccinationen er gennemført er vi forpligtet til at videregive følgende oplysninger til Det Danske Vaccinationsregister: CPR‑nummer, navn, adresse, telefon og e‑mail vacciner givet, tidspunkt for vacciner, navn på vaccinatør.
1.3 Practio App’en
De oplysninger, du indtaster i Practio om længde af cyklus, p‑pille eller minipille mærke, tidspunkt for indtagelse mv. gemmes kun i Practio. Vi indsamler og behandler alene disse oplysninger samt oplysninger om den konkrete brug af Practio i anonymiseret form. Vi modtager ligeledes kun anonyme oplysninger fra Apple, herunder antal download og andre statiske informationer.
1.4 Nyhedsbreve
Vi bruger med dit samtykke din e‑mail til fremsendelse af nyhedsbreve, markedsføring af vores produkter og ydelser, særlige tilbud samt sende invitationer, information mv. til events mv.
1.5 Behandling af kundehenvendelser
Hvis du som bruger kontakter os med spørgsmål eller en klage, behandler vi de oplysninger vi modtager til brug for håndtering af din henvendelse. Vi kan i den forbindelse have behov for at modtage yderligere oplysninger fra dig. Vi behandler alle oplysninger om dig fortroligt. Vi videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagens behandling og forhåndsgodkendt af dig, med mindre videregivelsen følger ved lov eller af anden retlig forpligtelse. Oplysninger slettes når det ikke længere er relevant for besvarelsen af en henvendelse, for behandlingen af en klage eller nødvendigt for fastlæggelsen af et retskrav. Længere opbevaring kan følge ved lov. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

2. Cookies

Vi anvender cookies og lignede teknologier på vores hjemmeside www.sikkervaccination.dk.
2.1 Hvad er en cookie?
En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it‑udstyr, for eksempel computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it‑udstyret og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden. I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere ordentlig service på hjemmesiden. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indsamle de oplysninger, der er på din computer, eller sprede computervirus og andre skadelige programmer. Nogle cookies gemmes kun på dit it‑udstyr, så længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it‑udstyr i et længere tidsrum, såkaldte persistente/vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk. Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjeparts‑cookies) Det kan være cookies med almindeligt indhold men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.
2.2 Cookies på sikkervaccination.dk
På sikkervaccination.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere. Vi bruger følgende typer cookies på sikkervaccination.dk:
2.3 Førsteparts‑cookies
Sikkervaccination.dk sætter som førstepart sessions‑cookies, der udløber, når du lukker browseren. De har til formål at:
  • Genkende dit it‑udstyr.
  • Huske dit sprogvalg.
  • Registrere det tidsrum, du er på hjemmesiden.
  • Identificere dine http‑forespørgsler, når du bevæger dig rundt på sikkervaccination.dk.
Vi sætter også som førstepart fire slags vedvarende (persistent) cookies, der lagres op til to år. Oversigt over førstepart cookies, vi sætter:
Navn Type Formål Varighed
AWSELB Sessionscookie Adskille brugerne fra hinanden. Uløber når browseren lukkes.
PHPSESSID Sessionscookie Adskille brugerne fra hinanden. Uløber når browseren lukkes.
__utma Persistent cookie Adskille brugerne fra hinanden. 2 år.
__utmb Persistent cookie Adskille individuelle besøg på websitet fra hinanden. 30 min.
__utmt Persistent cookie Kontrollere frekvensen af kommunikationen med serveren. 10 min.
__utmz Persistent cookie Holde styr på hvordan brugerne har navigeret hen til websitet. 6 mdr.
optimizelyBuckets Persistent cookie Holde styr på hvilken variation af sitet brugeren præsenteres for, samt sikre at denne variation er konsistent. 10 år.
optimizelyEndUserId Persistent cookie Adskille brugerne fra hinanden. Indeholder en kombination af et timestamp og et tilfældigt tal. 10 år.
optimizelyPendingLogEvents Persistent cookie Midlertidigt lager for data der repræsenterer brugerens handlinger på websiden. 15 sek.
optimizelySegments Persistent cookie Holde styr på data relateret til brugerens segmenter. Give mere præcis statistik ift. brugersegmenter. 10 år.
2.4. Tredjeparts‑cookies
Derudover benytter vi på sikkervaccination.dk følgende tredjeparts‑cookies, der lagres op til 2 år. De registrerer:
  • Hvor mange gange, du har besøgt hjemmesiden.
  • Hvor lang tid, du opholder sig på hjemmesiden.
  • Om du kommer til hjemmesiden via søgemaskine, søgeord eller link.
  • Om du er en ny eller tilbagevendende bruger af hjemmesiden.
Tredjepart Type Formål Varighed
facebook.com Persistent cookie Indsamle statistik om, hvornår brugeren har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om, hvilke sider brugerne typisk kommer fra og går videre til. 3 mdr.
www.doubleclick.net Persistent cookie Vise relevante reklamer. 15 min.
optimizely.com Sessionscookie Indsamle statistik med formål at forbedre sitets udseende. Slettes når browseren lukkes.
browser-update.org Persistent cookie Sikre at funktionerne på sitet fungerer optimalt i brugerens browser. 1 år.
2.5. Hvordan fjerner eller undgår du cookies?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it‑udstyr. Hvis du bruger PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete] Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, kan du følge disse link alt efter, hvilken browser du bruger: Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it‑udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

3. Beskyttelse og sletning

Vi har implementeret passende organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling. Vi sletter personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder f.eks., at vi sletter eller anonymiserer personoplysninger, når der ikke længere er et formål med at behandle dem.

4. Adgang til dine personlige oplysninger mv.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

5. Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@practio.com. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Practio ApS
Kompagnistræde 21, 1. Th.,
1208 København K,
Danmark

6. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede sites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

Spar 50%

Medlemmer af Sygeforsikring Danmark kan spare 50% på rejsevaccinationer.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg vide hvilke vacciner jeg skal have inden jeg bestiller tid?

Nej. Ved konsultationen gennemgår apotekets personale dine rejseplaner, dit ønske om beskyttelse, eventuelle tidligere vaccinationer, samt forhold, der kunne betyde, at du er i øget risiko (sygdomme mv.). På baggrund af dette lægger apotekets personale et personligt vaccinationsprogram til dig.

Bliver jeg vaccineret ved første konsultation?

Ja. Husk dog på at nogle vacciner skal gives over flere omgange over en periode på uger eller måneder for at give en optimal beskyttelse.

Har I alle vacciner på lager?

Ja, i udgangspunktet har apoteket alle vacciner på lager. Dog har apoteket ikke vaccine mod tuberkulose på lager, ligesom der tages forbehold for at vacciner kan være i restordre fra producenten.

Kan I se hvilke vacciner jeg har fået tidligere?

Apoteket kan se alle tidligere vacciner, som er givet på apoteket. Det er i udgangspunktet ikke lovligt for apoteker eller læger at se journaler fra andre klinikker. Er du blevet vaccineret i en anden klinik eller hos egen læge har apoteket derfor ikke adgang til disse journaler. Medbring derfor det gule vaccinationskort. Har du ikke det kan du prøve at logge ind med NemID på www.fmk-online.dk. Det er dog langt fra alle klinikker der historisk har uploadet information her.

Hvad koster det at blive vaccineret?

Rejsevaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Klik for at se vaccinationspriser