Hvordan smitter hepatitis B?

Hepatitis B er et virus, som kan forårsage leverbetændelse. Leverbetændelsen kan enten være kortvarig (uger) og akut eller langvarig (år) og kronisk. Virusset findes i blod og andre kropsvæsker hos smittede personer. Det er langtfra alle, der ved, at de er smittede, da op mod 70 % af voksne, som er smittede, ikke mærker noget til sygdommen. Der går typisk 1-5 måneder fra, at man er smittet til, at man kan opleve symptomer. Denne periode fra smitte til, at symptomerne viser sig, kaldes for inkubationstiden.

 

Hvordan bliver man smittet?

Som udgangspunkt kan man blive smittet med hepatitis B på tre forskellige måder:

  1. Gennem kontakt med blod fra en smittet person.
  2. Ved seksuel kontakt med en smittet person (sex i skeden, munden og endetarmen).
  3. I forbindelse med fødsel af en smittet mor.

For at blive smittet skal man altså som hovedregel have været i kontakt med kropsvæsker fra en smittet person. Man kan dog ikke blive smittet ved hoste, nys, kram eller ved at kysse. Hepatitis B smitter heller ikke gennem mad og vand, hvilket hepatitis A derimod gør.

 

Man kan dog også blive smittet med hepatitis B, hvis man f.eks. skal opereres i udlandet, have lavet tandbehandling, tatovering, piercing eller lignende, og instrumenterne er forurenede med hepatitis B-virusset. Det skyldes, at hepatitis B-virusset kan overleve uden for kroppen i op til 7 dage og stadig forårsage infektion, hvis det kommer ind i en person, som ikke er vaccineret mod hepatitis B. I Danmark bliver donorblod testet for blandt andet hepatitis B, men man kan ikke være sikker på, at samme procedure eksisterer i udlandet.

 

Hvor smitsom er hepatitis B?

Hepatitis B er en meget smitsom sygdom, som overføres gennem kropsvæsker som for eksempel blod, sæd og skedesekret. Hepatitis B er ca. 50-100 gange mere smitsomt end HIV.

 

Kan man smitte andre, hvis man selv har hepatitis B?

Ja. Alle som er smittede med hepatitis B kan smitte andre, medmindre man er i behandling for sygdommen. Personer, som ikke selv er klar over, at de har sygdommen, kan stadig smitte andre og er selv også i sundhedsmæssig risiko.

 

Hvor i verden kan man blive smittet med hepatitis B?

Man kan blive smittet med hepatitis B overalt, men der er nogle lande, hvor smitterisikoen er større. Globalt set er hepatitis B en af de mest udbredte infektionssygdomme. WHO har estimeret, at der er ca. 240 millioner mennesker i verden, som er smittet med hepatitis B, og ca. 686.000 mennesker dør hvert år som følge af sygdommen.

Risikoen for hepatitis B er særlig høj i følgende dele af verden:

  • Sydøstasien (for eksempel i Thailand, Vietnam, Sri Lanka og Kina)
  • Oceanien (bortset fra Japan, Australien og New Zealand)
  • Afrika syd for Sahara
  • Dele af Mellemøsten
  • Visse Centralasiatiske lande
  • Visse Østeuropæiske lande
  • Grønland

I disse områder har 70-90 % af befolkningen været smittet med hepatitis B inden 40-års alderen. 8-20 % af befolkningen er aktive hepatitis B bærere og kan således overføre sygdommen til andre mennesker. I Nordamerika, Vesteuropa, Australien og dele af Sydamerika er risikoen for hepatitis B lav. I resten af verden er smitterisikoen relativ høj med 2-8 % bærere af hepatitis B-virusset.

 

Hvad kan man gøre for at undgå at blive smittet med hepatitis B?

Smitte med hepatitis B kan undgås ved vaccination. Alle, der rejser i lande med høj forekomst af hepatitis B, bør blive vaccineret inden afrejse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *