Hvor findes difteri?

Smitte med difteri kan forårsage en alvorlig infektion hovedsageligt i de øvre luftveje, som i sjældne tilfælde kan resultere i kvælning. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvor der er stor smitterisiko med difteri, og hvordan man beskytter sig bedst muligt mod difteri.

 

Hvor findes difteri?

Difteribakterien findes overalt i verden. Dog har bakterien størst mulighed for at sprede sig i tætbefolkede områder pga. smitte via dråber som nys og kys. Derudover er smitterisikoen også stor i fattige lande, hvor alle ikke er blevet vaccineret mod difteri. Smitterisikoen er fundet til at være størst i Østeuropa og i flere af udviklingslandene i Sydamerika, Afrika og Asien, men særlig stor i Indien. I starten og i midten af 1990’erne havde flere end 50.000 mennesker fået difteri i Rusland og i de baltiske lande. I de senere år er der også set små epidemier i den sydøstlige del af Asien. Det forholder sig dog helt anderledes i Danmark og andre vestelige lande, hvor difteri er en meget sjælden sygdom. Det skyldes blandt andet, at vaccination mod difteri er blevet indført i det danske børnevaccinationsprogram tilbage i 1943. Herefter har der ikke været nogle epidemier med difteri i Danmark. Dog er der mulighed for, at der opstår enkelte tilfælde af difteri i Danmark, fordi en mindre del af den danske befolkning ikke er blevet vaccineret korrekt mod difteri. Det gælder særligt ældre, som ikke har været en del af det danske børnevaccinationsprogram. Derudover kan difteribakterien også importeres fra andre lande til Danmark.

 

Hvordan bliver man smittet med difteri?

Difteri smitter via dråber fra for eksempel hoste, nys og kys fra en smittet person. Det er dog langt fra alle, der er smittet med difteribakterien, som har symptomer på difteri, hvorfor det kan være svært at vide, hvem man er blevet smittet af.

 

Hvad kan jeg gøre for at undgå at blive smittet med difteri?

Det har vist sig, at vaccination er den bedste måde, hvorpå man kan beskytte sig mod smitte med difteri. Difterivaccination er en del af det danske børnevaccinationsprogram, hvorfor de fleste i Danmark er beskyttet mod difteri fra barn af. Dog skal man være opmærksom på, at man skal vaccineres hvert 10. år efter det danske børnevaccinationsprogram for stadig at være beskyttet mod difteri. Vaccinationen mod difteri gives sammen med vaccinationen mod stivkrampe (tetanus).

 

Kan man blive behandlet for difteri?

Hvis man er uheldig at blive smittet med difteri, kan man godt blive behandlet for sygdommen. Hvis behandlingen startes tidligt, er helbredelsesmulighederne gode. Hovedprincippet for behandlingen er, at man får antibiotika til at dræbe difteribakterien og et antitoksin til at neutralisere det giftstof (toksin), som difteribakterien danner. Difteribakterien danner bl.a. belægninger i de øvre luftveje, som i nogle tilfælde kan blive nødvendige at fjerne for at undgå kvælning. Det kan også blive nødvendigt at anvende en respirator, som kan hjælpe med at trække vejret for derved at undgå kvælning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *