Hvordan smitter hepatitis A?

Hepatitis A virusset kan overleve temperaturer op til 60 °C i 12 timer samt temperaturer ned til -20 °C i flere år. Virusset kan altså klare nedfrysning, men også rengøringsmidler og syrer. Det kan yderligere overleve på hænder og uden for kroppen i tør tilstand helt op til en uge og over længere tid i havvand, ferskvand og forurenet vand. For at dræbe virusset skal der temperaturer på over 85 °C til eller kraftige opløsninger som formalin eller klor. Hepatitis A er altså et meget modstandsdygtigt virus, hvilket øger dets tilstedeværelse i verden og smitterisiko.

 

Hvordan smitter hepatitis A?

Mennesket er den eneste smittekilde. Virusset findes i afføringen og blodet hos smittede personer. Man får hepatitis A ved indtagelse af føde- og drikkevarer, som er blevet forurenet med afføring fra en smittet person. Det er altså særligt under dårlige hygiejniske forhold, at der er smitterisiko, hvilket yderligere øges ved store folkemængder på grund af den tætte kontakt. Derudover er smitterisikoen også større i stofmisbrugermiljøet, hvilket skyldes deling af sprøjter. I sjældne tilfælde kan smitten ske ved ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person. Ved smitte ses virusset hurtigt i blodet og er tilstede i blodet under hele sygdomsforløbet. Derfor kan man ud fra blodprøver tjekke, hvornår en person er helt helbredt. Til trods for, at hepatitis A også findes i blod, sker smitten meget sjældent via blod. Generelt er en smittet person mest smitsom i perioden lige før, at symptomerne på sygdommen som gulfarvning af huden viser sig. Når symptomerne kommer, bliver smitsomheden hurtigt mindre og yderligere en uge herefter anses personen for at være smittefri. Fra man er smittet til, at sygdommen viser sig med symptomerne, går der fra 15 til 50 dage, gennemsnitlig 28 dage. Denne periode fra smittetidspunktet til, at symptomerne viser sig, kaldes for inkubationstiden.

 

Hvem er i særlig risiko for at blive smittet med hepatitis A?

Helt generelt gælder det, at alle, der enten ikke er blevet vaccineret imod hepatitis A eller ikke tidligere har været syg med hepatitis A, har en større risiko for at blive smittet. Vaccinationen og overstået sygdom med hepatitis A kan nemlig ”oplære” ens immunforsvar i, hvordan virusset skal nedbrydes næste gang, man udsættes for smitte, så man undgår at blive syg. Overordnet findes der en række risikofaktorer, som øger risikoen for smitte. Det gælder, at jo flere man opfylder af disse risikofaktorer, desto større risiko har man for at blive smittet:

  • Dårlige hygiejniske forhold og mangel på rent vand: Ved dårlig hygiejne, hvilket særlig gælder for udviklingslande, findes der langt oftere afføring i mad og drikkevarer, hvilket kan stamme fra personer smittet med hepatitis A.
  • Anvendelse af sprøjter: Smitterisikoen er høj, hvis man deler sprøjter, da smitten kan overføres via blodet. Dette gælder særligt i stofmisbrugermiljøer.
  • Bosiddende i en husstand med en smittet person.
  • Ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person.
  • Alder: En vigtig faktor er alder, som er har betydning for smittespredning og alvorligheden af sygdommen. Ca. 70 % af voksne, som bliver smittet med hepatitis A, udvikler symptomer som for eksempel gulfarvning af huden, hvorimod kun 30 % af børn under 6 år vil udvikle symptomerne. Børnenes symptomer vil ofte kun være forkølelsesagtige, og de oplever ikke gulfarvningen. De smittede børn uden symptomer udgør en særlig fare, da de stadig kan have virus i deres afføring i op til seks måneder efter smitte, som kan smitte hepatitis B til andre. Dermed er de en slags skjult smittekilde.

Hvor i verden er der risiko for smitte med hepatitis A?

Næsten over alt i verden kan man risikere at blive smittet med hepatitis A, men risikoen er meget lille i Europa, Nordamerika, Japan, Australien og New Zealand. Det gælder, at virusset og dermed smitten særligt er til stede i de dele af verden, hvor der er dårlige hygiejniske forhold. Derfor bliver danskere primært smittet ved rejser til udviklingslande og Østeuropa.

 

Hvordan kan man mindske risikoen for smitte med hepatitis A?

Smitte med hepatitis A kan undgås med vaccination. Derfor anbefales det at blive vaccineret, hvis man for eksempel skal rejse til lande med høj forekomst af hepatitis A.

Derudover handler det om god hygiejne, da smitten primært sker via forurening af mad- og drikkevarer med afføring fra en smittet person. For at mindske risikoen for smitte, skal man være særlig opmærksom, hvis man arbejder med føde- og drikkevarer til dagligt. Hvis man bliver smittet, skal man melde sig syg under sygdomsperioden for at undgå at smitte andre igennem sit arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *