Hvorhenne i verden er der risiko for smitte med malaria?

Malaria forårsages af parasitten Plasmodium, som der findes forskellige typer af. Parasitten Plasmodium overføres fra mennesker via myggestik, hvorefter parasitten lever i menneskers røde blodlegemer, hvor de formerer sig og forårsager sygdommen malaria.

 

Hvor i verden er der risiko for smitte med malaria?

Risikoen for smitte med malaria findes kun i områder, hvor myggearten Anopheles lever, da det kun er denne myg, som overfører malaria til mennesker. Denne myggeart lever særligt i tropiske områder med meget fugt og varme, hvorfor smitterisikoen for malaria er i disse områder. Det gælder for områder som f.eks.:

  • Sydamerika
  • Afrika
  • Mellemøsten
  • Sydøstasien

Dog er malaria mest udbredt og har størst smitterisiko i Afrika syd for Sahara. Grundet malariarisikoens udbredelse skal rejsende til Afrika syd for Sahara, Sydøstasien og dele af Syd- og Mellemamerika være meget opmærksomme på malaria, da det er en af de mest smittefarlige sygdomme i disse områder. Generelt gælder det, at jo længere tid, at man opholder sig i et område med risiko for malaria, desto større er risikoen for at blive smittet med malaria.

 

Er der forskel på, hvor i verden de forskellige malariatyper findes?

Malaria er en infektion, som er forårsaget af en parasit kaldt Plasmodium. Der findes fem forskellige typer af Plasmodium-parasitten, der kan forårsage sygdom hos mennesker. Det er følgende fem:

  1. Plasmodium vivax
  2. Plasmodium ovale
  3. Plasmodium malariae
  4. Plasmodium falciparum
  5. Plasmodium knowlesi

De forskellige Plasmodium-typer har forskellige hyppigheder rundt omkring i verden. Generelt er Plasmodium falciparum og Plasmodium vivax årsag til flest malariatilfælde i verden. Plasmodium-typen falciparum findes dog hyppigst i Afrika særligt syd for Sahara. Derudover har Plasmodium falciparum også høj forekomst i nogle områder i Asien. Typen Plasmodium vivax er den hyppigste type i Asien, Latinamerika og Mellemamerika, men ses dog sjældent i Vestafrika. Plasmodium-typerne Plasmodium vivax og Plasmodium malariae ses også i Afrika, men dog langt sjældnere end Plasmodium falciparum, hvorfor Plasmodium malariae også meget sjældent importeres til Danmark. Både Plasmodium ovale og Plasmodium knowlesi ses generelt ret sjældent, men Plasmodium ovale er hyppigst i Vestafrika, og Plasmodium knowlesi er hyppigst i Sydøstasien særligt på Borneo.

 

Hvor mange smittes årligt af malaria?

På verdensplan bliver flere hundrede millioner mennesker årligt smittet med malaria, hvor omkring en halv million af de smittede dør af malaria. Omkring 90 % af disse dødsfald finder sted i Afrika, og størstedelen af dødsfaldene ses hos børn under 5 år. Antallet af smittede med malaria er igennem de seneste mange år faldet drastisk, hvilket bl.a. skyldes anvendelse af myggenet, som er imprægneret med myggeforebyggende spray. I Danmark og resten af Europa skyldes størstedelen af malariatilfældene primært import fra udlandet, hvor f.eks. indvandrere kommer hjem efter at have besøgt familie og venner i deres hjemland. I Danmark ses der årligt omkring 100 malariatilfælde, hvor omkring 80 % af malariatilfældene ses hos rejsende, der har opholdt sig i Afrika syd for Sahara og de er primært forårsaget af malariatypen Plasmodium falciparum. Næsten ingen af malariatilfældene i Danmark har dødelig udgang.

 

Hvor kan jeg danne mig et overblik over udbredelsen af malaria?

På Sikker Vaccinations hjemmeside kan man finde et verdenskort med oversigt over smitterisikoen for malaria i verden. Smitterisikoen inddeles på kortet i lav, mellem og høj, som blandt andet afgør, hvordan man skal beskytte sig mod malaria på sin rejse.

 

Hvem skal være særlig opmærksom på smitterisikoen i områder med malaria?

For både gravide og børn gælder det, at de skal være ekstra opmærksomme ved rejser til lande med forekomst af malaria, da de er særlig sårbare. Både gravide og børn har en tendens til at udvikle et langt alvorligere sygdomsforløb efter smitte med malaria end andre. For gravide gælder det blandt andet også, at de bliver stukket af myg langt oftere end ikke-gravide kvinder. Gravide skal også være særlig opmærksomme, da Plasmodium falciparum malaria kan risikere at føre til en for tidlig fødsel eller abort.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal opholde mig i et malariarisikofyldt område?

Hvis du skal rejse til et område med risiko for smitte med malaria anbefales det, at du beskytter dig alt efter, hvor høj smitterisikoen er. På apoteket kan du af uddannede og certificerede vaccinatører få råd og vejledning til, hvordan du beskytter dig bedst muligt.

 

Man kan beskytte sig selv mod malaria på forskellige måder. Man kan bl.a. anvende myggespray, myggenet og gå med lange ærmer og bukser, særligt når det bliver mørkt, da myggene bliver aktive ved mørkets frembrud. Derudover bør man også lukke vinduer og døre, når der bliver mørkt, for at holde myggene ude, da de bliver tiltrukket af lys. Hvis man skal opholde sig i områder med meget høj risiko for smitte med malaria anbefales det, at man tager malariapiller, da de giver den absolut bedste og sikreste beskyttelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *